Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động ADATA format nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động ADATA format nhầm
Rate this post

Anh Thạch – 0986839518 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động ADATA 500GB bị format nhầm, qua kiểm tra ổ cứng còn bị bad sector. Ngày 05/03/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu 5.3.06.ADATA 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *