Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động format nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động format nhầm
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB cho anh Đức (o989316838) ngày 14/7/2016. Tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu do format nhầm, đã can thiệp chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *