Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 1Tb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 1Tb
Rate this post

Chị Hương – 0968667593 mang ổ cứng tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 1Tb vào ngày 21/03/2016. Ổ cứng di động Hitachi 1TB. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không kết nối được với máy tính. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. đã bàn giao dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 1Tb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *