Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động mang ổ cứng tới trong tình trạng cắm vào máy MAC backup đè dữ liệu. Ngày 08/01/2016 toàn bộ dữ liệu được bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Kiên – 0917188686. Ổ cứng di động sony dung lượng 1TB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *