Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu 160GB chết cơ, kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu 160GB chết cơ, kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu 160GB chết cơ, kiến chui
Rate this post

– Ngày 16/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu 160GB model: MHZ2160BH cho Chú Trường(o913047712). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ bị kiến chui và chết cơ. Sau 2 ngày, dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu 160GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *