Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu mất định dạng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu mất định dạng
Rate this post

Ổ cứng Fujitsu 120GB model: MHY2120BH  được mang tới trong tình trạng thao tác nhầm trong quá trình chia lại ổ dẫn tới ổ bị mất định dạng. Ngày 07/03/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu cho anh Quang – 0915166617. Đã bàn giao dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu MHY2120BH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *