Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB lỗi đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB lỗi đầu đọc
Rate this post

– Ngày 29/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB model: HDP7250 cho anh Trường (O948808687).  Ổ cứng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ lỗi đầu đọc, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại 100%.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB lỗi đầu đọc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *