Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 04/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5432 cho anh Hải (O912892777). Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *