Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ
Rate this post

Ngày 15/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Ân (O978989402). Đĩa cứng Hitachi 320GB model: HTS7232A7. Tình trạng ổ cứng không hoạt động khi kết nối vơi máy tính. Sau khi cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định được nguyên nhân bị chết cơ. Sau 1 ngày data được lấy lại đầy đủ và bàn giao cho anh Ân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *