Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 17/01/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450 cho anh Tuân(O988362031). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân lỗi đầu từ, đĩa kém. Ngay trong ngày chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *