Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do chạy Recover

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do chạy Recover
Rate this post

– Ngày 10/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cho anh Tường (o938557260). Nguyên nhân do khách hàng chạy Recover mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *