Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do chạy Recover

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do chạy Recover

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do chạy Recover
Rate this post

– Ngày 10/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cho anh Tường(o938557260). Nguyên nhân do khách hàng chạy Recover mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu.

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *