Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB, model: HTS545050A7 cho anh Thắng (o923438383) ngày 26/6/2016. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Theo yêu cầu của khách hàng dữ liệu được phục hồi lại toàn bộ và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu HTS545050A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *