Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 09/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho Khách hàng (O983781366). Nguyên nhân bị kẹp xe, cong vênh, chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *