Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 19/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho khách hàng(o1238651166). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

 

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *