Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu đọc lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS725050A7E630 cho anh Tân (o1252453388) ngày 28/6/2016. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính treo. Nguyên nhân đầu đọc lỗi. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày, và được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HTS725050A7E630

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *