Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi
5 (100%) 1 vote

– Ngày 18/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS7250 cho anh Toàn (O979519686). Nguyên nhân ổ không nhận. Do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *