Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 11/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5475 cho anh Bình (O989383399). Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định lỗi 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi hoàn toàn.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *