Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450A7 cho anh Nam (O986116690). Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *