Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450A7 cho anh Nam(O986116690). Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *