Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu do Virus

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu do Virus
Rate this post

– Ngày 21/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Tuấn Anh (O916050369).  Nguyên nhân do Virus mất dữ liệu ổ D còn 65,4GB, ổ E còn 198GB. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *