Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bad sector
Rate this post

Ngày 23/04/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Cảnh_0977148368. Ổ cứng Hitachi 160 bad sector

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *