Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị hỏng
Rate this post

Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 11/05/2016. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị hỏng đầu từ cho anh Biên – 0968980738.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *