Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị mất dữ liệu
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Huy – 0934569088. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi do cài windows mất dữ liệu. Ngày 28/05/2016 Anh Huy đã nhận lại dữ liệu từ ổ cứng Model: HTS5450_500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *