Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

chị Ly – 0903247559 mang ổ cứng Hitachi 1TB HDS721010CLA632 tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 07/04/2016. Hiện tượng ổ cứng nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu HDS721010CLA632

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *