Khôi phục dữ liệu ổ cứng lai 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lai 500GB
Rate this post

Ngày 24/3/2017 khôi phục data cho anh Tuyên (O988998518). Ổ lai hdd và SSD Seagate 500Gb model: ST5000LM000. Nguyên nhân hdd bị chết cơ, flatter kém. Dữ liệu được cứu và gửi lại cho anh Tuyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *