Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop 500GB bị hỏng 1/2 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop 500GB bị hỏng 1/2 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop 500GB bị hỏng 1/2 đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 10/5/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Giao (O947336446). Ổ cứng laptop 500GB model: HTS545050A7. Ổ cứng của anh Hỏng 1/2 đầu từ, đĩa kém. Data được cuudulieuhdd- 137 Nguyễn Ngọc Vũ cứu lại và bàn giao cho anh Giao sau 2 ngày.

khôi phục dữ liệu ổ cứng 500GB

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *