Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 250GB chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 250GB cho anh Tuệ (o916619959)  ngày 15/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không  nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Hitachi 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *