Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ
Rate this post

Ngày 01/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Tú_0934485086. Ổ cứng Model: HTS5450500. Ổ cứng laptop Hitachi 500Hb chết cơ

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *