Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi hỏng cơ
Rate this post

Ngày 13/02/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Hoàng_01223216620. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb hỏng cơ. Dữ liệu được khôi phục sau 01 ngày

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *