Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 11/01/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cho anh Hải_0904210787. Ổ cứng Model: HM640JJ. Ổ cứng Laptop samsung 640Gb chết cơ.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *