Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 11/01/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cho anh Hải_0904210787. Ổ cứng Model: HM640JJ. Ổ cứng Laptop samsung 640Gb chết cơ.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *