Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop seagate chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop seagate chết cơ
Rate this post

Ngày 29/06/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop seagate cho anh Dũng – 0942002288. Ổ cứng Laptop seagate 80Gb chết cơ. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *