Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, phát ra tiếng kêu. Nguyên nhân do chết cơ. Ngày 25/01/2016  công ty tiến hành làm việc và bàn cho anh Thành – 0915932820. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb

khoi phuc du lieu 25.1.06.Seagate 500Gb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *