Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ
Rate this post

Khách hàng mang ổ cứng laptop Seagate tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate vào ngày 04/02/2016. Ổ cứng Model: ST500LM012 dung lượng 500Gb khi mang tới ổ cứng trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Anh Giáp_0917 658 448.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *