Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mất dữ liệu
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500Gb model: ST500LT012 tình trạng windows bị lỗi nên khách hàng tiến hành khôi phục cài đặt gốc do thao tác nhầm nên bị mất dữ liệu. Ngày 19/01/2016 Công ty tiến hành khôi phục và bàn giao cho anh Nhiệm – 0984009088.

cuu du lieu 19.1.ST500LT012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *