Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba model: MK1665GSX vào ngày 22/01/2016 cho anh Doanh – 0982310986. Qua kiểm tra xác định ổ cứng đầu từ lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã tiến hành cứu toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

khoi phuc du lieu 22.1.06. MK1665GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *