Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba chết cơ
Rate this post

Ngày 27/06/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cho anh Tuấn – 0943528688. Ổ cứng laptop Toshiba 640Gb (Model: MK6459GSXP) chết cơ. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *