Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western bad sector
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western 250GB model: WD2500BEVT vào ngày 03/06/2016. Nguyên nhân ổ cứng bị bad sector nặng. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho anh Thế – 0974622686

Khôi phục dữ liệu WD2500BEVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *