Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ
Rate this post

Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX. Anh Việt – 0915289301 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu ngày 11/03/2016.

khôi phục dữ liệu 11.3.06.WD5000LPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *