Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ
Rate this post

Ổ cứng laptop Western 320GB model: WD3200BPVT được  anh Tú – 0972834244 mang tới trong tình trạng không nhận trong bois, phát ra tiếng kêu lọc cọc. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western. Đã bàn giao dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *