Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB cho anh Hoàng Anh ở Thanh Hóa (o973600333) ngày 21/6/2016. Ổ cứng được khách hàng mang trực tiếp đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục trong ngày.

cứu dữ liệu Maxtor 40GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *