Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 80Gb không nhận phát ra tiếng kêu nhỏ. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 15/03/2016 bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Nhật – 0907191000.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *