Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn gộp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn gộp ổ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate 250Gb model: ST250DM000. Tình trạng ổ cứng mang tới trong quá trình ghost thao tác nhầm nên bị mất dữ liệu bị gộp thành 1 phân vùng. Khách hàng tiếp tục ghost lần 2. Ngày 19/01/2016 Công ty sau khi phục hồi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Thành – 01649592689.

khoi phuc du lieu 19.1.ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *