Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng cơ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng cơ. Ngày 02/04/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 250GB model: HD253GJ.Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Hậu – 0979213559.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *