Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung kêu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung kêu
Rate this post

Anh Tôn – 0904459762 mang ổ cứng Samsung 160GB model: HD082GJ  tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung vào ngày 12/03/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận phát ra tiếng kêu nhỏ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được cứu lại và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu 12.3.06.HD082GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *