Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Seagate model: ST500DM002 ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho anh Vũ – 0985023483 ngày 20/01/2016

khoi phuc du lieu 20.1.ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *