Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western bị chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western dung lượng 250GB model: WD2500AAKX. Ngày 16/05/2016 chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Dũng –  0963501618. Ổ cứng trong tình trạng không kết nối được vào máy tính. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ.

Khôi phục dữ liệu WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *