Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ
Rate this post

Tình trạng: không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng chết  cơ, đĩa kém, khả năng cứu là thấp. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western 250Gb, Model: WD2500AAKX. Chị Ngoan – 01683381705 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *