Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ
Rate this post

Ổ cứng có hiện tượng không nhận, phát ra tiếng kêu lẹt xẹt nhỏ được mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western 500GB model: WD5000AAKX. Qua kiểm tra nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Ngày 08/03/2016 dữ liệu được bàn giao.

Khôi phục dữ liệu WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *