Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western mất dữ liệu
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do xóa nhầm, khách hàng đã copy đè dữ liệu. Ổ cứng 500GB model: WD5000AAKX. Ngày 30/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Tuân – 01626262344.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *