Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 24/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Soái(O964381166). Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *