Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 11/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ cho anh Khánh (O947141769). Tình trạng ổ không nhận. Tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *